Cultuur & Engagement

Een sterke organisatie betrekt alle medewerkers.
Ontdek hoe iedereen het verschil kan maken, van cateraar tot CEO.

Wat we kunnen bereiken

De samenwerking met Insights begint altijd met wat jouw organisatie écht uniek maakt: de mensen. Want elke verandering op weg naar betere prestaties begint bij beter zelfinzicht van je medewerkers.

Vanuit deze basis helpen we mensen hun communicatieve vaardigheden en relaties te verbeteren. Dit heeft enorme impact op het functioneren van je organisatie, bijvoorbeeld omdat medewerkers zich betrokken en sterker verbonden voelen met de cultuur en waarden van je organisatie.

13%
van alle medewerkers voelt

zich echt betrokken bij de

organisatie waar ze werken

Betrokken medewerkers

Onderzoek laat een direct verband zien tussen de prestaties van je organisatie – winst, productiviteit, klantenbinding, veiligheid, personeelsverloop – en de betrokkenheid van je medewerkers.

Elke medewerker kan het verschil maken en wij geloven dat betrokkenheid de verantwoordelijkheid van zowel de medewerker zelf als de organisatie is. Aan de leidinggevende de taak om een omgeving te creëren die de betrokkenheid van de medewerker stimuleert.

We bieden oplossingen die:

  • mensen helpen hun plek in de organisatie te ontdekken
  • medewerkers aansluiting laten vinden bij de waarden van de organisatie, zodat zij daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren
  • leiders helpen de betrokkenheid in hun teams te vergroten
  • een omgeving creëren waarin open over de cultuur van de organisatie kan worden gesproken

Insights Discovery

Insights Discovery is het kloppend hart van veel van onze oplossingen. In combinatie met andere instrumenten uit ons portfolio zoeken we altijd naar de meest geschikte oplossing voor jouw grootste uitdagingen, op persoonlijk, team- of organisatieniveau.