Arrow
U gaat een training volgen
U gaat een training volgen
U wilt zich laten accrediteren
U wilt zich laten accrediteren
U wilt Insights inzetten
U wilt Insights inzetten
Sluiten

Disclaimer

Algemeen

InsightsWorld B.V. (Kamer van Koophandel 34263354), hierna te noemen InsightsWorld, verleent u hierbij toegang tot www.insightsbenelux.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door InsightsWorld en derden zijn aangeleverd. Deze gegevens dienen slechts als algemene informatie en niet als advies. InsightsWorld behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.insightsbenelux.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door schriftelijke aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van InsightsWorld.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.insightsbenelux.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.  InsightsWorld is nimmer aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op www.insightsbenelux.com vermelde gegevens en aangeboden materialen.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.insightsbenelux.com. InsightsWorld oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. InsightsWorld zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden materialen liggen bij InsightsWorld danwel haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van InsightsWorld.

Contact

Neem voor eventuele vragen vrijblijvend contact met ons op.

© Insights Benelux 2003 - 2017. Alle rechten voorbehouden