15 jaar Insights in de Benelux

We pakten groots uit en stelden maar liefst 2500 Insights Discovery
profielen met bijbehorende workshopmaterialen beschikbaar!

In 2018 vierden we ons derde lustrum.

Net als de vorige keren hebben we op deze speciale verjaardag getrakteerd. Dat deden we door een prachtig cadeau te geven aan mensen en teams die daarvoor normaal gesproken geen budget hebben.

Binnen ons jaarthema ‘Engagement’ verzorgde een groot aantal practitioners in België en Nederland workshops bij verschillende zorg- en onderwijsinstellingen. In totaal zijn er meer dan 140 workshops gefaciliteerd. Dat leverde mooie resultaten op. Instellingen laten weten dat het effect van de workshop zichtbaar en voelbaar blijft. In een aantal gevallen is budget vrijgemaakt om meer teams te laten kennismaken met Insights Discovery.

De zeer dankbare feedback die we van deelnemers kregen, sterkt ons in onze overtuiging dat onze producten ook in deze sectoren een positief verschil kunnen maken.

Wij kijken daarom terug op een geslaagde verjaardag!

Het Lustrumteam wil iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage aan dit succes.