Arrow
U gaat een training volgen
U gaat een training volgen
U wilt zich laten accrediteren
U wilt zich laten accrediteren
U wilt Insights inzetten
U wilt Insights inzetten
Sluiten

Insights Benelux en WeForest

Eén boom voor elk Insights Discovery profiel

De klimaatcrisis is waarschijnlijk de grootste uitdaging voor onze soort. In het werk wat wij doen zijn wij vrijwel dagelijks bezig met het concept schaduw. Met de functie en de werking van de schaduw, op individueel, team en organisatieniveau. Met de mogelijkheden en kansen die opdoemen als wij onze schaduw in de ogen kunnen kijken. En op een vele malen grotere schaal – met het Jungiaans gedachtegoed als vertrekpunt – lijkt het ons duidelijk dat de klimaatcrisis de schaduw van de Westerse beschaving vertegenwoordigt. Als we onze verantwoordelijkheid nemen en deze schaduw in de ogen durven kijken, kunnen we misschien nog iets doen aan de opwarming van de aarde, voordat het te laat is.

Als bedrijf en als burgers vinden we dat hierin een taak voor ons is weggelegd, en daarom ondersteunen wij WeForest.

WeForest plant bomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het planten van bomen levert vijf voordelen op:

  • Watercyclus: bomen herstellen stroomgebieden, waardoor meer wolken ontstaan die de aarde afkoelen.
  • Koolstof: bomen absorberen het teveel aan koolstof uit de atmosfeer.
  • Bodemherstel: bomen gaan erosie en woestijnvorming tegen.
  • Biodiversiteit: 90% van de bekende soorten leeft in bossen. Bossen vormen dus de belangrijkste plek voor biodiversiteit op aarde.
  • Werkgelegenheid: zaadjes verzamelen, kiemplanten kweken, bomen verplaatsen en verzorgen. Dit alles levert nieuwe banen op en stelt vrouwen in staat te breken met armoede, zodat zij hun kinderen naar school kunnen sturen.

Onze planeet bestaat vandaag de dag voor 39 miljoen km2 uit aangetaste landbouwgrond: herbebossing van iets meer dan de helft daarvan zou een 2% wolktoename opleveren en de opwarming van de aarde een halt toeroepen.


Wat is onze bijdrage?

Vanaf 1 januari 2015 planten wij één boom voor iedere persoon in de Benelux die een Insights Discovery profiel ontvangt. Het is ons streven om – samen met onze ruim 1100 Insights Discovery Practitioners in de Benelux – de komende 10 jaar maar liefst 1 miljoen bomen te planten. Zodat we onszelf, elkaar en onze kinderen in de ogen kunnen kijken, en kunnen vertellen dat we een steentje hebben bijgedragen aan het aanpakken van de grootste bedreiging voor de mensheid: de klimaatcrisis.

Lees meer over de WeForest projecten waaraan Insights Benelux tussen 1 januari 2015 en halverwege 2016 circa 75.000 bomen heeft bijgedragen:
India – Restoring Cloud Forests
Burkina Faso – Greening The Sahel

Eén boom per profiel: Making Earth Cooler.

www.weforest.org

© Insights Benelux 2003 - 2017. Alle rechten voorbehouden