Insights Discovery: validatie van het systeem

Het is voor ons, Insights, heel belangrijk dat klanten zeker weten dat de producten die ze van ons gebruiken voor de ontwikkeling van hun mensen, gestoeld zijn op degelijke psychologische principes en methodieken.

We zijn er best trots op dat Insights Discovery in 2017 het felbegeerde keurmerk voor beroepsmatige instrumenten in de wacht heeft gesleept. Een keurmerk dat werd toegekend door DNV GL, een wereldwijd opererend classificatiebureau op het vlak van kwaliteitsborging en psychologische testen.

Al eerder ontving Insights Discovery het zogeheten PTC Kitemark, een keurmerk dat werd afgegeven door het psychologische testcentrum van BPS (British Psychological Society). De twee keurmerken bewijzen dat Insights Discovery op basis van onafhankelijke beoordelingen voldoet aan de certificeringsrichtlijnen zoals gedefinieerd door de EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations).

Wanneer je een Insights Discovery Vragenlijst invult, kun je er dus gerust op zijn dat de validiteit en betrouwbaarheid van het model zeer grondig zijn getest door onze toegewijde onderzoeksteams. Wij blijven inzetten op het leveren van topkwaliteit met onze leeroplossingen en ontwikkelprogramma’s.


Wetenschappelijke basis

Het Insights Discovery-model bouwt voort op het uitgebreide onderzoek van de Zwitserse psycholoog dr. Carl Jung en dr. Jolande Jacobi, één van zijn belangrijkste studenten.

Het model gebruikt vier kleuren die staan voor waarneembare gedragspatronen. Deze worden gemeten door de Insights Discovery Vragenlijst; 25 vragen met in totaal 100 woordparen die, eenmaal ingevuld, het Insights Discovery profiel opleveren.


Betrouwbaarheid en validiteit: hoe testen we die?

Het researchteam van Insights meet en optimaliseert al meer dan twintig jaar de kwaliteit van de items uit de vragenlijst. Zo zorgen we ervoor dat ons Insights Discovery-aanbod wereldwijd – beschikbaar in meer dan 30 talen – voldoet aan de hoogst mogelijke normen.

Dit komt in feite neer op tal van statistische analyses om te toetsen of, en zo ja, hoe goed, de Vragenlijst daadwerkelijk meet wat we beweren. En ook hoe consistent de resultaten zijn als we naar een langere periode kijken.

Hieronder kun je het factsheet downloaden waarin we meer gedetailleerde uitleg geven over ons validiteitsproces, de meetcriteria en de meetresultaten van ons model.

Insights Disocvery heeft het keurmerk voor beroepsmatige instrumenten.
Insights Discovery het zogeheten PTC Kitemark uitgegeven door The British Psychological Society

Insights Discovery is het kloppend hart van veel van onze oplossingen, waarmee we de prestaties van je mensen én organisatie helpen verbeteren.

Het is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen.