Arrow
U gaat een training volgen
U gaat een training volgen
U wilt zich laten accrediteren
U wilt zich laten accrediteren
U wilt Insights inzetten
U wilt Insights inzetten
Sluiten

Werkwijze

Onze persoonlijke effectiviteit hangt nauw samen met de mate waarin wij onszelf en anderen om ons heen kennen en begrijpen.

Inzicht in ons eigen gedrag en de impact ervan op anderen, in onze drijfveren en waarden, sterke punten en valkuilen, en een beter begrip voor wat de mensen om ons heen drijft, motiveert of juist belemmert, stelt ons in staat onze persoonlijke effectiviteit in de interactie en samenwerking met anderen te vergroten.

Wanneer wij verschillen leren onderkennen, herkennen en waarderen, zijn wij beter in staat ons eigen potentieel en dat van anderen om ons heen optimaal te benutten, en te blijven leren, groeien en ontwikkelen op individueel, team en organisatie niveau.

Insights Discovery is een waardevrij ontwikkelingsinstrument, dat uitgaat van de uniciteit van het individu: elk persoon is uniek en heeft unieke kwaliteiten. Insights Discovery geeft door middel van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal een beeld van uw voorkeursstijl in gedrag. Insights Discovery zegt iets over uw gedragsvoorkeuren en niets over waar u wel of niet goed in bent.

Intelligentie, vaardigheid en interesses worden niet gemeten. Insights Discovery is daarom geen test of assessment ter beoordeling van competenties of geschiktheid voor een bepaalde functie. Voor dit soort doeleinden wordt Insights Discovery dan ook niet gebruikt.

Het instrument is statistisch gevalideerd en betrouwbaar. Een Insights Discovery profiel geeft zelfinzicht, en inzicht in anderen. Het is daarom bij uitstek een instrument voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling als ook organisatie ontwikkeling.

Het ene Insights type is niet beter dan het andere. Elk type heeft voor- en nadelen, kwaliteiten en beperkingen. Iedereen kan ongeacht zijn of haar type, leren zich met alle anderen typen te verbinden. Verschillen in typen zijn potentieel waardevol. Verschillende typen kunnen elkaar aanvullen en bijvoorbeeld de samenwerking sterker en effectiever maken.

Wilt u meer weten?

Stel hier uw vraag
Bel onze servicedesk
of
© Insights Benelux 2003 - 2017. Alle rechten voorbehouden